JUDr. Miroslav Svatoň, advokát a rozhodce

JUDr. Miroslav Svatoň, advokát a rozhodce

nám. T. G. Masaryka 93
751 31 Lipník nad Bečvou - Lipník
IČ: 66222184

Informace o kanceláři JUDr. Miroslav Svatoň, advokát a rozhodce

 

Advokátní kancelář JUDr. Miroslava Svatoně, advokáta a rozhodce je stabilní advokátní kanceláří se sídlem v Lipníku nad Bečvou, která již více než patnáct let svým stávajícím klientům zejména v Olomoucém kraji nabízí komplexní právní poradenství v těchto oblastech:

 

občanskoprávních věcech: (kupní smlouva, darovací smlouva, věcná břemena, zástavní právo aj.) právo nemovitostí (vlastnické žaloby, nájemní vztahy, zásahy do pokojného stavu, náhrada škody, aj.)

 

obchodněprávní agenda: (převody obchodních podílů, úprava společenských smlouvy, zakladatelské listiny, všechny typy obchodních smluv, vymáhání pohledávek)

 

v oblasti rodinného práva (opatrovnická řízení, řízení o rozvodu manželství, řízení o osvojení, aj.)

 

v oblasti pracovního práva (pracovní smlouvy, neplatnost skončení pracovního poměru, náhrada škody, aj.)

 

zastupování před soudy ve všech typech řízení (občanském, správním, trestním) a před soudy všech instancí obhajoba v trestních věcech, ve věcech insolvence

 

výkon funkce rozhodce na základě rozhodčí doložky zastupování v rozdohčím řízení.

 

Kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme bližší informace.

 

Fotografie a videa

Kde nás najdete?